logo-mini

2,5 jarigenInstapmomenten

Wanneer een kind wordt ingeschreven, moeten we rekening houden met een aantal wettelijke bepalingen. Hieronder staan ze kort opgesomd.

Kleuters mogen pas naar school komen vanaf de instapdatum na de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. De instapdata zijn de volgende:

  • 1 september (of de eerste dag van het schooljaar)
  • de dag na de herfstvakantie
  • de dag na de kerstvakantie
  • 1 februari
  • de dag na de krokusvakantie
  • de dag na de paasvakantie
  • de dag na het weekend van O-H-Hemelvaart

Vanaf 3-jarige leeftijd mag een kleuter vanaf de dag van inschrijving naar school komen.

Inleefdagen

Tijdens deze inleefdagen mogen de ouders met hun kleuter naar het instapklasje komen. De kleuter mag meespelen en de ouders kunnen vragen stellen aan de kleuterjuf en hun kleuter eventueel inschrijven. Voor een inschrijving hebben we het kids-ID van je kleuter nodig. Jullie zijn welkom vanaf 8.30 uur tot 10.30 uur. Inschrijven kan ook altijd na afspraak met de directie.

Voor schooljaar 2019-2020

maandag 6 januari 2020 (kleuters ten laatste geboren op 06/07/2017)
• inleefdagen: maandag 9 december 2019 en woensdag 18 december 2019

maandag 3 februari 2020 (kleuters ten laatste geboren op 03/08/2017)
• inleefdag: maandag 20 januari 2020 en woensdag 22 januari 2020

maandag 2 maart 2020 (kleuters ten laatste geboren op 2/09/2017)
• inleefdagen: maandag 10 februari 2020 en woensdag 19 februari 2020

maandag 20 april 2020 (kleuters ten laatste geboren op 20/10/2017)
• inleefdagen: woensdag 25 maart 2020 en maandag 30 maart 2020

maandag 25 mei 2020 (kleuters ten laatste geboren op 25/11/2017)
• inleefdagen: woensdag 13 mei 2020 en maandag 18 mei 2020

maandag 1 september 2020 (kleuters ten laatste geboren op 01/03/2018)
• inleefdagen: maandag 15 juni 2020 en woensdag 17 juni 2020