logo-mini

ZorgPesten op school

We willen je inlichten over:

 • wat pesten is,
 • wat jij kan doen om het pesten te stoppen,
 • wat de school doet om het pesten te voorkomen en/of te stoppen,
 • welke boeken je hierbij kan gebruiken.

1. Wanneer kan ik spreken over pesten? Wat is pesten?

‘Een persoon wordt gepest als hij/zij langdurig en herhaaldelijk blootstaat aan negatieve handelingen door één of meer personen.’ (Dan Olweus)

A. Vormen van pestgedrag

 1. Direct: slaan, dreigen, uitlachen, uitschelden, vastbinden, spullen kapot maken, kwetsen via internet, …
 2. Indirect: uitsluiten, negeren, roddelen, zwart maken, bezwarende foto’s op internet plaatsen, …

B. Verschil tussen pesten en plagen

 1. Niet alles dat niet leuk is, is pesten.
 2. Eén keer een conflict of een ruzie is geen pesten.

PESTEN

 • gebeurt gepland, bewust kwetsen
 • is systematisch en langdurig
 • ongelijke strijd, machtsverschil tussen kinderen
 • men wil iemand kwetsen
 • meestal een groep tegen één slachtoffer
 • steeds dezelfde pesters
 • langdurige pijn (lichamelijk / geestelijk)
 • de relaties met andere kinderen blijven slecht
 • minder goede sfeer in de groep
 • meestal pas vanaf 8 jaar

PLAGEN

 • is onschuldig, gebeurt spontaan
 • is tijdelijk, van korte duur
 • speelt zich af tussen gelijke
 • is te verdragen, soms plezierig
 • meestal één tegen één
 • het is niet steeds dezelfde persoon die plaagt
 • korte draaglijke pijn
 • men is vlug terug vrienden
 • goede sfeer in de groep

2. Hoe reageer ik ?

Pesterijen melden is iets anders dan klikken.
Klikken doe je omdat je wilt dat iemand een straf krijgt.
Pesterijen melden doe je omdat je wilt dat het ophoudt.

A) Hoe reageer ik als mijn kind gepest wordt?

 • Neem je kind serieus.
 • Laat je kind vertellen of opschrijven wat het heeft meegemaakt.
 • Lees eventueel samen een boek over pesten.
 • Vertel dat volwassenen vaak niets doen omdat ze niet zien of niet weten dat er gepest wordt.
 • Zeg dat je samen met de leerkrachten gaat zorgen dat het pesten stopt.
 • Neem contact op met de leerkracht, zorgjuf of directie om het pestprobleem te bespreken.
 • Waarschuw je kind dat het een tijdje kan duren voordat het pesten ophoudt.
 • Houd het onderwerp bespreekbaar
 • Zoek hulp bij deskundigen als dit nodig blijkt.

B) Hoe reageer als ik van mijn kind hoor dat er andere kinderen gepest worden?

 • Neem het pestprobleem serieus.
 • Bespreek met je kind zijn/haar rol bij het pesten.
 • Zoek samen met je kind naar mogelijkheden om er iets aan te doen.
 • Meld het pesten aan de leerkracht, de zorgjuf of de directie.

C) Wie kan mij helpen?

 • eigen school: leerkrachten, zorgjuf, directie
 • CLB- Kempen, 014/58 85 34 - geel@clb-kempen.be
 • huisdokter

3. Wat doet de school om het pesten te voorkomen en/of te stoppen.

A)Wat doen wij als school om pesten zoveel mogelijk te voorkomen?

 • Onze speelplaats biedt veel speelmogelijkheden. Er is gericht toezicht. We nemen de tijd om ruzies te bespreken.
 • Tijdens de middag wordt er sport, schaaklessen en speelmateriaal aangeboden.
 • We leren de kinderen in groep samenwerken.
 • We leren kinderen aan hoe ze sociaal omgaan met elkaar.
 • We leren de kinderen aan dat iedereen anders is en dat ze respect hebben voor het anders zijn. Iedereen heeft andere talenten.
 • We hebben duidelijke klas- en gedragsregels.
 • We benaderen de kinderen op een positieve manier.
 • De leerlingen van het zesde leerjaar zijn peter of meter van een kind van het eerste leerjaar.

B) Wat doen wij als er gepest wordt.

 • We gaan in op elke melding van pesten.
 • We zoeken uit : of het pesten of plagen is? wie erbij betrokken is? hoe we kunnen helpen. Bevoorbeeld klasgesprekken, kindgesprekken, no-blame-methode,…
 • De zorgleerkracht en klasleerkracht overleggen wat de beste weg is om het pesten te stoppen. Indien nodig wordt dit besproken en opgevolgd met het hele team.
 • We houden de ouders hiervan op de hoogte.

4. Lijst boeken rond pesten (enkele voorbeelden)

 • Floorpower
 • Een monster om mij heen
 • Knopen in je touw
 • Timmy is boos
 • Alle monsters verzamelen
 • Mama, help ik word gepest
 • De pestkop krijgt op zijn kop
 • De koningin van het web